Oдржана седница свих судија
Прекршајног суда у Новом Саду


10.09.2014. године, Нови Сад

Дана 10.09.2014. године у Новом Саду, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Новом Саду на којој су дата мишљења о кандидатима који су конкурисали на оглас за избор судија у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији објављеном у "Службеном гласнику Р. Србије" бр. 78/14 од 25.07.2014. године.