Održana sednica svih sudija
Prekršajnog suda u Novom Sadu


03.10.2014. godine, Novi Sad

Dana 03.10.2014. godine u Novom Sadu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu na kojoj su razmatrani izveštaji o radu suda za period januar-septembar 2014. godine.