Oдржана седница свих судија
Прекршајног суда у Новом Саду


03.10.2014. године, Нови Сад

Дана 03.10.2014. године у Новом Саду, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Новом Саду на којој су разматрани извештаји о раду суда за период јануар-септембар 2014. године