Председник Прекршајног суда у Новом Саду и девет судија на Годишњем саветовању


08.10.2014. године, Нови Сад

Од 04. до 07. октобра 2014. године Председник суда мр Каменко В. Козарски и девет судија учествовали су на Годишњем саветовању судија прекршајних судова Републике Србије у Врњачкој Бањи.