Dan otvorenih vrata
Prekršajnog suda u Novom Sadu


14.11.2014. godine, Novi Sad

Prekršajni sud u Novom Sadu je pod pokroviteljstvom Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlasti (JRGA) u Republici Srbiji, dana 14.11.2014. godine organizovao „Dan otvorenih vrata“ za učenike srednje škole „Svetozar Miletić“ obrazovnog profila poslovni administrator.
Ovakav vid saradnje sa obrazovnim ustanovama i građanima je u skladu sa Planom za povećanje poverenja javnosti u rad suda i doprinosi razvoju načela Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018 i realizaciji Komunikacione strategije VSS.