Jun mesec, mesec obuke za sudije


10.06.2015. godine, Palić

Od 10. do 11. juna 2015. godine, na Paliću, u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, organizovan je naučni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja". Naučnom skupu je prisustvovalo pet sudija iz Prekršajnog suda u Novom Sadu koje postupaju po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka prema maloletnim licima.

08.06.2015. godine, Beograd

Od 08. do 10. juna 2015. godine u Beogradu, Agencija za borbu protiv korupcije zajedno sa Projektom za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA projekt), organizovala je obuku za predavače – trenere u oblasti Etike i integriteta u javnom sektoru. Obuci je prisustvovala sudija Gorana Ružić.

08.06.2015. godine, Subotica

Od 08. do 10. juna 2015. godine u Subotici, Predsednik suda mr Kamenko V. Kozarski i dvoje sudija učestvovali su na seminaru "Unapređenje rada prekršajnih sudova i saobraćajne policije – Dileme u primeni Zakona o prekršajima i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima". Istovremeno, 08.06.2015. godine održana je i konstitutivna Skupština Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, na kojoj je izabran predsednik Skupštine i dva zamenika.

05.06.2015. godine, Palić

Od 05. do 06. juna 2015. godine na Paliću, u organizaciji Nacionalnog saveta - Mađarske nacionalne manjine, organizovano je pravno-naučno savetovanje o pravnim i jezičkim aspektima integracije "Srbija i Evropska Unija". Savetovanju je prisustvovala sudija Ildiko Radić.