Јун месец, месец обуке за судије


10.06.2015. године, Палић

Од 10. до 11. јуна 2015. године, на Палићу, у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања, организован је научни скуп са међународним учешћем под називом "Малолетници као учиниоци и жртве кривичних дела и прекршаја". Научном скупу је присуствовало пет судија из Прекршајног суда у Новом Саду које поступају по захтевима за покретање прекршајног поступка према малолетним лицима.

08.06.2015. године, Београд

Oд 08. до 10. јуна 2015. године у Београду, Агенција за борбу против корупције заједно са Пројектом за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА пројект), организовала је обуку за предаваче – тренере у области Етике и интегритета у јавном сектору. Обуци је присуствовала судија Горана Ружић.

08.06.2015. године, Суботица

Oд 08. до 10. јуна 2015. године у Суботици, Председник суда мр Каменко В. Козарски и двоје судија учествовали су на семинару "Унапређење рада прекршајних судова и саобраћајне полиције – Дилеме у примени Закона о прекршајима и Закона о безбедности саобраћаја на путевима". Истовремено, 08.06.2015. године одржана је и конститутивна Скупштина Удружења судија прекршајних судова Републике Србије, на којој је изабран председник Скупштине и два заменика.

05.06.2015. године, Палић

Од 05. до 06. јуна 2015. године на Палићу, у организацији Националног савета - Мађарске националне мањине, организовано је правно-научно саветовање о правним и језичким аспектима интеграције "Србија и Европска Унија". Саветовању је присуствовала судија Илдико Радић.