Donacija računara i računarske opreme Prekršajnom sudu u Novom Sadu


08.07.2015. godine, Novi Sad

Dana 08.07.2015. godine, USAID-ov Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast JRGA, donirao je računare i računarsku opremu Prekršajnom sudu u Novom Sadu, kao saradniku ovog Projekta i korisniku podrške koja se u okviru njega pruža.
Ovom donacijom poboljšan je nivo tehničke opremljenosti suda, a sve u svrhu omogućavanja efikasnije obrade podataka, odnosno omogućavanja ažurnijeg i kvalitetnijeg rada suda.