Донација рачунара и рачунарске опреме Прекршајном суду у Новом Саду


08.07.2015. године, Нови Сад

Дана 08.07.2015. године, УСАИД-ов Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт ЈРГА, донирао је рачунаре и рачунарску опрему Прекршајном суду у Новом Саду, као сараднику овог Пројекта и кориснику подршке која се у оквиру њега пружа.
Овом донацијом побољшан је ниво техничке опремљености суда, а све у сврху омогућавања ефикасније обраде података, односно омогућавања ажурнијег и квалитетнијег рада суда.