Почела примена СИПРЕС апликације у Прекршајном суду у Новом Саду


01.01.2016. године, Нови Сад

Дана 01.01.2016. године, почео је са применом Систем за електронско вођење предмета у прекршајним судовима (СИПРЕС).
Аутоматизација процедура ће побољшати управљање предметима, вођење евиденције, поступак извршења санкција, ефикасност рада у суду, као и транспарентност стања предмета.