Prekršajni sud u Novom Sadu određen kao jedan od sedam sudova za pilot fazu projekta


29.03.2016. godine, Beograd

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 29. marta 2016. godine odredio Prekršajni sud u Novom Sadu, kao jedan od sedam sudova u Republici Srbiji, u kojima će se sprovesti pilot faza primene Pravilnika o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika, koji treba da počne da se primenjuje od 01. juna 2016. godine.
Pilot faza će se sprovesti u periodu od 18. aprila 2016. godine do 18. maja 2016. godine, a u svakom sudu ocenjivaće se po pet sudijskih pomoćnika.