Прекршајни суд у Новом Саду одређен као један од седам судова за пилот фазу пројекта


29.03.2016. године, Београд

Високи савет судства је на седници одржаној 29. марта 2016. године одредио Прекршајни суд у Новом Саду, као један од седам судова у Републици Србији, у којима ће се спровести пилот фаза примене Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника, који треба да почне да се примењује од 01. јуна 2016. године.
Пилот фаза ће се спровести у периоду од 18. априла 2016. године до 18. маја 2016. године, а у сваком суду оцењиваће се по пет судијских помоћника.