Организована обука за судије на тему примене новог Закона о спречавању насиља у породици


15.05.2017. године, Нови Сад

Дана 15. маја 2017. године у Апелационом суду у Новом Саду у организацији Правосудне академије, у оквиру редовног програма сталне обуке, организована је једнодневна обука за судије на тему примене новог Закона о спречавању насиља у породици.
Специјализовану обуку су завршиле све судије Прекршајног суда у Новом Саду и стекли су сертификат који им је неопходан за поступање у овој области.