• Prekršajni sud u Novom Sadu

  Prekršajni sud u Novom Sadu

  Prekršajni sud u Novom Sadu, adresa Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 58
  Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 100
  Prekršajni sud u Novom Sadu, faks 021 4896-153
  Prekršajni sud u Novom Sadu, e-mail prek.sud.ns@gmail.com
  Matični broj: 08896160 PIB: 106399543

  Predsednik suda
  mr Kamenko V. Kozarski

 • Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Beočinu

  Prekršajni sud u Novom Sadu

  Odeljenje suda u Beočinu

  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Beočinu, adresa 21300 Beočin, Svetosavska b.b.
  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Beočinu, telefon 021 870-482
  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Beočinu, faks 021 870-482
  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Beočinu, e-mail prek.sud.ns.beocin@gmail.com

 • Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Titelu

  Prekršajni sud u Novom Sadu

  Odeljenje suda u Titelu

  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Titelu, adresa 21240 Titel, Glavna 14
  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Titelu, telefon 021 2960-092
  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Titelu, faks 021 2960-092
  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Titelu, e-mail prek.sud.ns.titel@gmail.com

 • Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Vrbasu

  Prekršajni sud u Novom Sadu

  Odeljenje suda u Vrbasu

  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Vrbasu, adresa 21460 Vrbas, Palih boraca 9c
  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Vrbasu, telefon 021 703-063
  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Vrbasu, faks 021 703-063
  Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Vrbasu, e-mail prek.sud.ns.vrbas@gmail.com

Korona virus

Isključi nasilje

Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača