Informacije o zakonskim odredbama o IKT sistemima od posebnog značaja


U skladu sa Zakonom o informacionoj bezbednosti ("Službeni glasnik RS" br. 6/2016, 94/2007 i 77/2019), Prekršajni sud u Novom Sadu je upisan u Evidenciju Informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) sistema od posebnog značaja, a ovlašćeno lice za primenu i informacije o odredbama navedenog zakonskog propisa u Prekršajnom sudu u Novom Sadu je sekretar suda Dragana Jelavić

Prekršajni sud u Novom Sadu, adresa 21102 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 58
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 102
Prekršajni sud u Novom Sadu, e-mail prek.sud.ns.sekretar@gmail.com