Информације о законским одредбама о ИКТ системима од посебног значаја


У складу са Законом о информационој безбедности ("Службени гласник РС" бр. 6/2016, 94/2007 и 77/2019), Прекршајни суд у Новом Саду је уписан у Евиденцију Информационо-комуникационих технологија (ИКТ) система од посебног значаја, а овлашћено лице за примену и информације о одредбама наведеног законског прописа у Прекршајном суду у Новом Саду је секретар суда Драгана Јелавић

Прекршајни суд у Новом Саду, адреса 21102 Нови Сад, Булевар Ослобођења 58
Прекршајни суд у Новом Саду, телефон 021 4896 102
Прекршајни суд у Новом Саду, e-mail prek.sud.ns.sekretar@gmail.com