Informatori o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Novom Sadu i Informatoru o radu


Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Novom Sadu
Adresa Prekršajnog suda u Novom Sadu Bulevar Oslobođenja 58, 21000 Novi Sad
PAK 401202
Matični broj: 08896160
PIB: 106399543
Telefon Prekršajnog suda u Novom Sadu 021 4896 102
e-mail Prekršajnog suda u Novom Sadu prek.sud.ns@gmail.com


Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 25.03.2022. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 31.03.2021. godine * Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 24.02.2020. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 28.02.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 08.02.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 30.04.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 22.01.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 29.05.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 31.01.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 08.02.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Novom Sadu, ažuriran 31.01.2012. godine Ms Word Pdf


* ćirilica