Извештаји о раду Прекршајног суда у
Новом Саду


Годишњи извештај за 2017. годину Excell
Годишњи извештај за 2016. годину Excell
Годишњи извештај за 2015. годину Excell
Деветомесечни извештај за период јануар-септембар 2015. године Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2015. године Excell
Тромесечни извештај за период јануар-март 2015. године Excell
Годишњи извештај за 2014. годину Excell
Деветомесечни извештај за период јануар-септембар 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период јул-септембар 2014. године Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период април-јун 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период јануар-март 2014. године Excell