Јавне набавке Прекршајног суда у Новом Саду, 2017. година


Назив јавне набавке Документација Рокови Статус
ЈНМВ - услуга замене, преправке и уградње расвете Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.07.2017 завршена
08.08.2017
ЈНМВ - услуга замене, преправке и уградње расвете Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

27.06.2017 завршена
03.07.2017
ЈНМВ - услуге заштите имовине Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.06.2017 завршена
30.06.2017
ЈНМВ - услуге доставе Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поништењу поступка

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

26.05.2017 завршена
30.11.2017
ЈНМВ - грађевински радови Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.05.2017 завршена
05.06.2017
ЈНМВ - рефиловање тонера и кертриџа Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.05.2017 завршена
26.05.2017
ЈНМВ - електрична енергија Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.04.2017 завршена
05.05.2017
ЈНМВ - канцеларијски материјал Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
10.04.2017 завршена
25.04.2017