Јавне набавке Прекршајног суда у Новом Саду, 2021. година


План јавних набавки за 2021. годину *

Преузмите документ


Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2021. годину

Преузмите документ


Назив јавне набавке Документација Рокови Статус
ЈНМВ - електрична енергија Јавни позив за подношење понуда *

Општи подаци о јавној набавци

Упутство понуђачима како да сачине понуду *

Теехничка спецификација

Структура цене

Критеријуми за доделу уговора *

Модел уговора

Образац трошкова припреме понуде

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама *

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора *
30.03.2021 завршена
30.04.2021
* latinica