Kontakti Prekršajnog suda u Novom Sadu


Prekršajni sud u Novom Sadu

Prekršajni sud u Novom Sadu, adresa 21102 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 58
PAK 401202


Matični broj: 08896160
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106399543

Uprava

Sekretar suda
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 102
Prekršajni sud u Novom Sadu, e-mail prek.sud.ns.sekretar@gmail.com

Administrativno-tehnički sekretar
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 103
Prekršajni sud u Novom Sadu, faks 021 4896-153
Prekršajni sud u Novom Sadu, e-mail prek.sud.ns@gmail.com

AOP

IT tehničar
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 116
Prekršajni sud u Novom Sadu, e-mail it.prek.ns@gmail.com

Pisarnica

Upravitelj sudske pisarnice
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 145
Prekršajni sud u Novom Sadu, faks 021 4896 153

Šef odseka upisničara
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 144

Šef odseka izvršenja
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 148

Računovodstvo

Šef računovodstva
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 131
Prekršajni sud u Novom Sadu, e-mail prek.sud.ns.racunovodstvo@gmail.com

Odeljenje suda u Beočinu

Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Beočinu, adresa 21300 Beočin, Svetosavska b.b.
PAK 396312


Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Beočinu, telefon 021 870-482
Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Beočinu, faks 021 870-482
Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Beočinu, e-mail prek.sud.ns.beocin@gmail.com

Odeljenje suda u Titelu

Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Titelu, adresa 21240 Titel, Glavna 14
PAK 386301


Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Titelu, telefon 021 2960-092
Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Titelu, faks 021 2960-092
Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Titelu, e-mail prek.sud.ns.titel@gmail.com

Odeljenje suda u Vrbasu

Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Vrbasu, adresa 21460 Vrbas, Palih boraca 9c
PAK 397613


Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Vrbasu, telefon 021 703-063
Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Vrbasu, faks 021 703-063
Prekršajni sud u Novom Sadu, Odeljenje suda u Vrbasu, e-mail prek.sud.ns.vrbas@gmail.com