Контакти Прекршајног суда у Новом Саду


Прекршајни суд у Новом Саду

Прекршајни суд у Новом Саду, адреса 21102 Нови Сад, Булевар Ослобођења 58
ПАК 401202


Матични број: 08896160
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399543

Управа

Секретар суда
Прекршајни суд у Новом Саду, телефон 021 4896 102
Прекршајни суд у Новом Саду, e-mail prek.sud.ns.sekretar@gmail.com

Административно-технички секретар
Прекршајни суд у Новом Саду, телефон 021 4896 103
Прекршајни суд у Новом Саду, факс 021 4896-153
Прекршајни суд у Новом Саду, e-mail prek.sud.ns@gmail.com

АОП

ИТ техничар
Прекршајни суд у Новом Саду, телефон 021 4896 116
Прекршајни суд у Новом Саду, e-mail it.prek.ns@gmail.com

Писарница

Управитељ судске писарнице
Прекршајни суд у Новом Саду, телефон 021 4896 145
Прекршајни суд у Новом Саду, факс 021 4896 153

Шеф одсека уписничара
Прекршајни суд у Новом Саду, телефон 021 4896 144

Шеф одсека извршења
Прекршајни суд у Новом Саду, телефон 021 4896 148

Рачуноводство

Шеф рачуноводства
Прекршајни суд у Новом Саду, телефон 021 4896 131
Прекршајни суд у Новом Саду, e-mail prek.sud.ns.racunovodstvo@gmail.com

Одељење суда у Беочину

Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, адреса 21300 Беочин, Светосавска б.б.
ПАК 396312


Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, телефон 021 870-482
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, факс 021 870-482
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, e-mail prek.sud.ns.beocin@gmail.com

Одељење суда у Врбасу

Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, адреса 21460 Врбас, Палих бораца 9ц
ПАК 397613


Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, телефон 021 703-063
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, факс 021 703-063
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, e-mail prek.sud.ns.vrbas@gmail.com

Одељење суда у Тителу

Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Тителу, адреса 21240 Тител, Главна 14
ПАК 386301


Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Тителу, телефон 021 2960-092
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Тителу, факс 021 2960-092
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Тителу, e-mail prek.sud.ns.titel@gmail.com