Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Prekršajnog suda u Novom Sadu


U Prekršajnom sudu u Novom Sadu lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane predsednika suda je Dragana Jelavić, sekretar suda.

Prekršajni sud u Novom Sadu, adresa 21102 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 58
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 102
Prekršajni sud u Novom Sadu, e-mail prek.sud.ns.sekretar@gmail.com

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" broj 87/2018), što između ostalog podrazumeva informisanje i davanje mišljenja predsedniku suda i zaposlenima u sudu o zakonskim obavezama koje imaju u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.
Lice za zaštitu podataka o ličnosti ne daje pravne savete drugim licima koja nisu zaposlena u Prekršajnom sudu u Novom Sadu.