Одељења Прекршајног суда у Новом Саду


Одељење суда у Беочину


Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, адреса Улица Светосавска б.б., 21300 Беочин
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, телефон 021 870-482
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, факс 021 870-482
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, e-mail prek.sud.ns.beocin@gmail.com


Одељење суда у Врбасу


Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, адреса Улица Палих бораца 9ц, 21460 Врбас
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, телефон 021 703-063
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, факс 021 703-063
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, e-mail prek.sud.ns.vrbas@gmail.com


Одељење суда у Тителу


Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Тителу, адреса Улица Главна 14, 21240 Тител
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Тителу, телефон 021 2960-092
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Тителу, факс 021 2960-092
Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Тителу, e-mail prek.sud.ns.titel@gmail.com