Огласна табла Прекршајног суда у Новом Саду


10.11.2022. године, Нови Сад

Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - записничар

26.10.2022. године, Нови Сад

Прекршајни суд у Новом Саду објављује:

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - записничар

Образац пријаве на конкурс за попуњавање извршилачког радног места - записничар

Образац бр. 1 - Изјава о сагласности за вршење увида, прибављање и обраду личних података

Образац бр. 1а - Изјава о прибављању документације

Тест опште функционалне компетенције - организација и рад државних органа у РС

Тест опште функционалне компетенције - дигитална писменост *

Тест опште функционалне компетенције - пословна комуникација

Тест посебнe функционалнe компетенцијe - познавање прописа

19.08.2022. године, Нови Сад

Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - судијски помоћник

03.08.2022. године, Нови Сад

Прекршајни суд у Новом Саду објављује:

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник

Пријава на конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник

Образац бр. 1 - Изјава о сагласности за вршење увида, прибављање и обраду личних података

Образац бр. 1а - Изјава о прибављању документације

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа у РС

База питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - пословна комуникација

База питања за проверу посебних функционалних компетенција - познавање прописа

07.12.2021. године, Нови Сад

Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - судијски помоћник - виши сарадник

Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - судијски помоћник - сарадник

Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - записничар

17.11.2021. године, Нови Сад

Прекршајни суд у Новом Саду објављује:

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћник и записничар


Пријава на конкурс за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћник и записничар

Образац бр. 1 - Изјава о сагласности за вршење увида, прибављање и обраду личних података

Образац бр. 1а - Изјава о прибављању документације

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа у РС

База питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - пословна комуникација

База питања за проверу посебних функционалних компетенција

* латиница