Портпарол Прекршајног суда у Новом Саду


Функцију портпарола суда обавља Председник суда мр Каменко В. Козарски.

Техничко лице за контакт, Биљана Милош
Прекршајни суд у Новом Саду 063 113-77-61
Прекршајни суд у Новом Саду prek.sud.ns@gmail.com