Правилници и акти Прекршајног суда у Новом Саду


Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Новом Саду за 2017. годину, 25.01.2017. године Ms Word Pdf
Одлука о именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем, 20.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца, 20.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, 12.10.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Новом Саду за 2015. годину, 27.11.2014. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Новом Саду, 18.06.2014. године Ms Word Pdf
Распоред послова Прекршајног суда у Новом Саду за 2014. годину Ms Word Pdf
Правила заштитe од пожара Ms Word Pdf