Rad sa strankama


Radno vreme suda radnim danima je od 7.30 - 15.30 časova.
Rad sa strankama je od 8.00 - 15.00 časova.
Neradnim danima i praznicima dežuraju dežurne sudije od 08.00 - 20.00 časova.