Rad sudske prakse
Prekršajnog suda u Novom Sadu


Za vođenje sudske prakse određuju se:

1. Novica Jelić, sudija, rukovodilac sudske prakse
2. Danijela Jovičić, sudijski pomoćnik

Zadatak sudske prakse je saradnja sa odeljenjem sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda u cilju ostvarivanja jedinstvene pravne zaštite građana Republike Srbije pred prekršajnim sudovima.
Sudije sudske prakse su u obavezi da najmanje jednom mesečno održavaju konsultacije o kojima vode zapisnik i primerak zapisnika dostavljaju sudskoj upravi u sedištu suda, da bi se zauzeti stavovi razmatrali na redovnim sednicama svih sudija.