Рад судске праксе
Прекршајног суда у Новом Саду


За вођење судске праксе одређују се:

1. Новица Јелић, судија, руководилац судске праксе
2. Данијела Јовичић, судијски помоћник

Задатак судске праксе је сарадња са одељењем судске праксе Прекршајног апелационог суда у циљу остваривања јединствене правне заштите грађана Републике Србије пред прекршајним судовима.
Судије судске праксе су у обавези да најмање једном месечно одржавају консултације о којима воде записник и примерак записника достављају судској управи у седишту суда, да би се заузети ставови разматрали на редовним седницама свих судија.