Sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu


Raspored sudija u sedištu


1. mr Kamenko V. Kozarski, predsednik suda
2. Snežana Stojanović, zamenik predsednika suda
3. Anita Golubov
4. Bojana Žuža
5. Dejana Đorđević
6. Dragana Nadlački
7. Gorana Stanaćev
8. Gordana Zorić
9. Ildiko Radić
10. Ivana Varnica Diković
11. Ivanka Bosančić Svitić
12. Jelena Radukin
13. Julija Peković
14. Marko Menićanin
15. Miroslav Tašin
16. Novica Jelić
17. Olivera Odavić Suknović
18. Radmila Roganović
19. Dr Sanja Strgar
20. Sofija Zarubac
21. Svetlana Đoković
22. Svetlana Ivić
23. Vera Gaborov
24. Vera Prpa Vukobrad
25. Vladan Lečić
26. Željana Garić

Raspored sudija u odeljenjima


Odeljenje u Beočinu

27. Jovanka Lazarević

Odeljenje u Titelu

28. Stevan Ločki

Odeljenje u Vrbasu

29. Momčilo Koprivica, zamenik predsednika
30. Mirjana Cvejić