Sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu


Raspored sudija u sedištu


1. mr Kamenko V. Kozarski, predsednik suda
2. Snežana Stojanović, zamenik predsednika suda
3. Anita Golubov
4. Bojana Žuža
5. Dejana Đorđević
6. Gorana Stanaćev
7. Gordana Zorić
8. Ildiko Radić
9. Ivana Varnica Diković
10. Ivanka Bosančić Svitić
11. Jelena Radukin
12. Marko Menićanin
13. Miroslav Tašin
14. Novica Jelić
15. Olivera Odavić Suknović
16. Radmila Roganović
17. Dr Sanja Strgar
18. Svetlana Đoković
19. Svetlana Ivić
20. Vera Gaborov
21. Vera Prpa Vukobrad
22. Vladan Lečić
23. Željana Garić

Raspored sudija u odeljenjima


Odeljenje u Beočinu

24. Jovanka Lazarević

Odeljenje u Titelu

25. Stevan Ločki

Odeljenje u Vrbasu

26. Mirjana Cvejić