Sudijski pomoćnici
Prekršajnog suda u Novom Sadu


Sudijski pomoćnik proučava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za suđenja, obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, priprema stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, uzima izjave stranaka na zapisnik, obrađuje pritužbe građana i obavlja druge poslove utvrđene godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.


Sudijski pomoćnici u Prekršajnom sudu u Novom Sadu:

1. Bogdan Pantelić
2. Borislav Jovanov
3. Danijela Jovičić
4. Danka Kudus
5. Dragana Vidaković

Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896-100