Oдржана Друга седница свих судија Прекршајног суда у Новом Саду


01.06.2021. године, Нови Сад

Дана 01.06.2021. године са почетком у 8.00 часова одржана је Друга седница свих судија Прекршајног суда у Новом Саду са следећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са седнице свих судија Прекршајног суда у Новом Саду одржане дана 13.01.0221. године
2. Свечана седница свих судија поводом ступања на дужност судија Жељане Гарић, Радмиле Рогановић, Јелене Радукин, Бојане Жужа и Владана Лечића
3. Саопштење Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајог суда у Новом Саду за 2021. годину
4. Разно