Судије Прекршајног суда у Новом Саду


Распоред судија у седишту


1. мр Каменко В. Козарски, председник суда
2. Снежана Стојановић, заменик председника суда
3. Анита Голубов
4. Вера Габоров
5. Вера Прпа Вукобрад
6. Горана Станаћев
7. Гордана Зорић
8. Дејана Ђорђевић
9. Драгана Надлачки
10. Ивана Варница Диковић
11. Иванка Босанчић Свитић
12. Илдико Радић
13. Јулија Пековић
14. Марко Менићанин
15. Мирослав Ташин
16. Новица Јелић
17. Оливера Одавић Сукновић
18. Др Сања Стргар
19. Светлана Ђоковић
20. Светлана Ивић
21. Софија Зарубац

Распоред судија у одељењима


Одељење у Беочину

22. Јованка Лазаревић

Одељење у Врбасу

23. Момчило Копривица, заменик председника
24. Мирјана Цвејић

Одељење у Тителу

25. Стеван Лочки