Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду

Прекршајни суд у Новом Саду најкасније до 1. фебруара текуће године за претходну годину израђује информатор са основним подацима о раду суда, који су од значаја за остваривање права грађана и презентацију организације рада суда јавности.

Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Саду