Контакт подаци Прекршајног суда у Новом Саду

Прекршајни суд у Новом Саду

21102 Нови Сад, Булевар Ослобођења 58

ПАК 401202

Матични број: 08896160

Порески идентификациони број (ПИБ): 106399543

 

Управа

 

Секретар суда

021 4896 102

prek.sud.ns.sekretar@gmail.com

Шеф записничара и дактилографа

021 4896 103

prek.sud.ns@gmail.com

Шеф рачуноводства

021 4896 131

prek.sud.ns.racunovodstvo@gmail.com

 

АОП

ИТ техничар

021 4896 116

it.prek.ns@gmail.com

 

Писарница

Шеф одсека уписничара

021 4896 145

021 4896 153 (фаx)

prek.sud.ns.upisnicar@gmail.com

Шеф одсека извршења

021 4896 141

prek.sud.ns.izvrsenje@gmail.com

 

Одељењa

Одељење суда у Беочину

21300 Беочин, Светосавска б.б.

ПАК 39632

021 870-482

prek.sud.ns.beocin@gmail.com

Одељење суда у Врбасу

21460 Врбас, Палих бораца 9ц

ПАК 397613

021 703-063

prek.sud.ns.vrbas@gmail.com

Одељење суда у Тителу

21240 Тител, Главна 14

ПАК 386301

021 2960-092

prek.sud.ns.titel@gmail.com