Правилник о систематизацији

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Новом Саду систематизовано је 84 радних места државних службеника и намештеника.

 

Правилник о систематизацији 2023
Величина : 0.11 MB
Правилник о систематизацији 2022
Величина : 0.17 MB