Годишњи распоред послова

Председник суда пошто прибави мишљење судија, писмено утврђује распоред судија и запослених, за рад по Одељењима и у седишту Суда, за наредну годину и саопштава га на седници свих судија до 1. новембра текуће године.

 

Годишњи распоред послова за 2024 годину
Величина : 0.21 MB
Годишњи распоред послова за 2023 годину
Величина : 0.17 MB
Годишњи распоред послова за 2022 годину
Величина : 0.1 MB
Годишњи распоред послова за 2021 годину
Величина : 0.19 MB
Годишњи распоред послова за 2020 годину
Величина : 0.19 MB