Прекршајни суд у Новом Саду основан је за територију општина Беочин, Врбас, Сремски Карловци, Тител и за Град Нови Сад, са одељењима суда у Беочину, Врбасу и Тителу.

 

Седиште Прекршајног суда у Новом Саду:

-          Нови Сад, Булевар ослобођења 58

-          тел. 021 4896-100

-          факс 021 4896-153

-          prek.sud.ns@gmail.com

Одељење у Беочину:

-          Беочин, Светосавска б.б.

-          тел. и факс 021 870-482

-          prek.sud.ns.beocin@gmail.com

Одељење у Врбасу:

-          Врбас, Палих бораца 9ц

-          тел. и факс 021 703-063

-          prek.sud.ns.vrbas@gmail.com

Одељење у Тителу:

-          Тител, Главна 14

-          тел. и факс 021 2960-092

-          prek.sud.ns.titel@gmail.com