Програм решавања старих предмета

 

Предмети оформљени по захтевима за покретање прекршајног поступка који су примљени и заведени у Прекршајном суду у Новом Саду сматрају се старим предметима, ако је од дана када су примљени у суд протекло више од три године. Председник суда доноси Програм решавања старих предмета најкасније до 31. јануара за текућу годину.

 

Програм решавања старих предмета
Величина : 0.91 MB