Председник суда је портпарол суда који преко медија, а путем саопштења информише грађане о раду суда, о судским поступцима и одлукама за које постоји интересовање јавности.

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити само уз претходно прибављено писано одобрење председника, у складу са посебним законом.

На овој страници се могу наћи инфомације о објављеним јавним конкурсима за попуњавање извршилачких радних места у Прекршајном суду у Новом Саду, информација о радном времену суда са странкама, као и Информатор - презентација организације рада јавности.