Извештаји о раду Прекршајног суда у Новом Саду

Прекршајни суд у Новом Саду у складу са законом  сачињава шестомесечни и годишњи извештај о раду који доставља Прекршајном апелационом суду, Врховном суду, Високом савету судства и Министарству правде.

 

Годишњи извештај за 2023. годину
Величина : 0.2 MB
Годишњи извештај за 2022. годину
Величина : 0.2 MB
Годишњи извештај за 2021. годину
Величина : 0.2 MB
Годишњи извештај за 2020. годину
Величина : 0.19 MB