Стручни скуп из области примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима
06.-08.12.2023. године, Сокобања

 

У Сокобањи је организован стручни скуп зa представнике саобраћајне полиције и прекршајних судова на тему примене Закона o безбедности саобраћаја нa путевима, а учествовале су и судије Прекршајног суда у Новом Саду.
На скупу је, између осталог, било речи о актуелном стању безбедности саобраћаја на путевима у Републици Србији, Стратегији безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2023. до 2030. године са акционим планом од 2023. до 2025. године, изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, могућих решења за унапређење примене прекршајног налога и неопходности измене појединих одредаба Закона о прекршајима.