Одржане радионице за судије прекршајних судова
07-08.11.2023. године, Нови Сад

 

Министарство правде Републике Србије је у партнерству са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), у Београду и Новом Саду, организовало радионице за судије прекршајних судова на тему: "Одговор правосуђа на родно засновано насиље према женама и насиље у породици".
Радионице су окупиле 60 учесника, међу којима су биле и судије и судијски помоћници из Прекршајног суда у Новом Саду.
Обука је била усмерена ка темама отклањања заблуда и предрасуда о насиљу у породици и насиљу према женама, међународним и домаћим стандардима заштите од насиља у породици, као изазовима које професионалци имају у примени Закона о спречавању насиља у породици, посебно када су у питању спорна питања у процесуирању случајева кршења хитних мера заштите.