Одржано Годишње саветовање судија
18.-20.10.2023. године, Чачак

 

Удружење судија прекршајних судова Републике Србије, организовало је Годишње саветовање судија прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда. У Чачку је, међу више од 150 учесника, било и десет судија Прекршајног суда у Новом Саду. Дискусија је обухватала теме из области Закона о прекршајима, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о заштити података о личности, Закона о спречавању насиља у породици и Царинског закона.