Годишње саветовање судија у Врњачкој Бањи

Годишње саветовање судија Републике Србије, „Судијски дани – 2024“, у организацији Врховног суда, одржано је од 23. до 25. маја у Врњачкој Бањи. Саветовање је окупило око 1.300 учесника, а учествовале су и судије Прекршајног суда у Новом Саду. Саветовање је отворила Jасмина Васовић, председница Врховног суда. Кроз конструктивне дискусије, разматране су бројне теме: „Насиље у породици, правна природа кривичног дела и спорна питања“, „Злоупотребе друштвених мрежа у циљу извршења кривичног дела“, „Непримерен утицај на вршење судијске функције“, „Вредновање рада судија“, „Најбољи интерес детета у кривичном поступку и поступку према малолетницима“…