Portparol Prekršajnog suda u Novom Sadu


Funkciju portparola suda obavlja Predsednik suda mr Kamenko V. Kozarski.

Tehničko lice za kontakt, Biljana Miloš
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 063 113-77-61
Prekršajni sud u Novom Sadu, e-mail prek.sud.ns@gmail.com