• Прекршајни суд у Новом Саду

  Прекршајни суд у Новом Саду

  Прекршајни суд у Новом Саду, адреса Нови Сад, Булевар Ослобођења 58
  Прекршајни суд у Новом Саду, телефон 021 4896-100
  Прекршајни суд у Новом Саду, факс 021 4896-153
  Прекршајни суд у Новом Саду, e-mail prek.sud.ns@gmail.com
  Матични број: 08896160 ПИБ: 106399543

  Председник суда
  мр Каменко В. Козарски

 • Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину

  Прекршајни суд у Новом Саду

  Одељење суда у Беочину

  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, адреса 21300 Беочин, Светосавска б.б.
  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, телефон 021 870-482
  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, факс 021 870-482
  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Беочину, e-mail prek.sud.ns.beocin@gmail.com • Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење у Врбасу

  Прекршајни суд у Новом Саду

  Одељење суда у Врбасу

  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, адреса 21460 Врбас, Палих бораца 9ц
  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, телефон 021 703-063
  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, факс 021 703-063
  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење суда у Врбасу, e-mail prek.sud.ns.vrbas@gmail.com

 • Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење у Тителу

  Прекршајни суд у Новом Саду

  Одељење суда у Тителу

  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење у Тителу, адреса 21240 Тител, Главна 14
  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење у Тителу, телефон 021 2960-092
  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење у Тителу, факс 021 2960-092
  Прекршајни суд у Новом Саду, Одељење у Тителу, e-mail prek.sud.ns.titel@gmail.com

Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача