Održana Druga sednica svih sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu


01.06.2021. godine, Novi Sad

Dana 01.06.2021. godine sa početkom u 8.00 časova održana je Druga sednica svih sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice svih sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu održane dana 13.01.0221. godine
2. Svečana sednica svih sudija povodom stupanja na dužnost sudija Željane Garić, Radmile Roganović, Jelene Radukin, Bojane Žuža i Vladana Lečića
3. Saopštenje Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajog suda u Novom Sadu za 2021. godinu
4. Razno