Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Novom Sadu


Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Novom Sadu za 2017. godinu, 25.01.2017. godine Ms Word Pdf
Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem, 20.11.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca, 20.11.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, 12.10.2015. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Novom Sadu za 2015. godinu, 27.11.2014. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Novom Sadu, 18.06.2014. godine Ms Word Pdf
Raspored poslova Prekršajnog suda u Novom Sadu za 2014. godinu Ms Word Pdf
Pravila zaštite od požara Ms Word Pdf